Stress

Stress

Stress is een vorm van spanning, een reactie op prikkels van buitenaf die wordt opgevolgd door een patroon van reacties in het lichaam. Er is veel geschreven en onderzocht over stress. Het probleem is daarbij dat het begrip stress op veel manieren tot uiting komt en dat de reactie van de persoon, die het ervaart, in grote mate bepaalt hoe deze aandoening zich uit. Daardoor is behandeling van stress niet altijd even gemakkelijk. Vaak moet de persoon in kwestie ook in staat zijn om zichzelf te veranderen door een bepaalde denk- of handelwijze in te bakken in het dagelijks patroon. In de praktijk is dit niet zo eenvoudig.

Stress door werk

Stress is in vele vormen zichtbaar. Toch relateren de meeste mensen stress aan het “overwerkt zijn”. In de meeste gevallen wordt ook hinder ondervonden van stress door een te hoge werkdruk, dus dit verband is logisch.

Een langdurige geestelijke inspanning of belasting kan op den duur tot stress leiden. Niet alleen tijdens het werk, maar ook in de gezinssituatie komt dit veelvuldig voor. De een kan meer verdragen dan de ander. Problemen als gevolg van stress komen vaak voor bij managers, verpleegkundigen, vliegverkeersleiders en andere beroepen waarbij druk wordt gelegd op prestaties en waar deadlines belangrijk zijn.

Stress door emoties

Stress doet zich ook vaak voor door een overvloed aan emotionele prikkels. Relatieproblemen bijvoorbeeld, kunnen angst, verdriet, woede of teleurstelling opwekken. Een teveel aan dit soort prikkels veroorzaakt stress. Eigenlijk kun je stellen dat wanneer er een gebrek of verstoring is in de basisbehoeften van de mens, er stress optreedt. Denk hierbij aan liefde, middelen van bestaan en veiligheid.

Wanneer iemand langdurig te lijden heeft onder stress, zal hij op een gegeven moment niet meer in staat zijn om zijn normale leefpatroon te handhaven. Een beetje stress houdt een mens scherp en gezond, teveel en langdurige blootstelling eraan veroorzaakt problemen.

Effecten

Langdurige blootstelling aan stress heeft invloed op het immuunsysteem. Daarnaast kunnen de hersenen beschadigd raken waardoor er een geheugenprobleem optreedt. Bovendien zal iemand die eenmaal de grens heeft overschreden, in de toekomst gevoeliger zijn om weer in dezelfde situatie te belanden. Het accepteren en je erbij neerleggen heeft zijn effect op het zelfbeeld. Men voelt zich nutteloos en verslagen. De persoon in kwestie denkt vaak dat hij of zij een stap naar beneden is gestapt op de ladder van sociale status.

Keel & Hoest

Keel & Hoest

Het kan erg vervelend zijn wanneer je keelpijn hebt of moet hoesten. Gelukkig is er behoorlijk veel aan te doen, afhankelijk van de aard van de keelpijn of hoest...

Lees verder...

Alle dossiers op 1001symptomen.nl