Burnout

Burnout

Als men spreekt over een burn-out bij iemand, betekent dat dat diegene last heeft van een 'opgebrand gevoel'. Hierbij ervaart men veelal het gebrek aan motivatie en een groot tekort aan energie om zaken te ondernemen. Het is in deze mate dan ook min of meer vergelijkbaar met bijvoorbeeld een depressie of overspannenheid, hoewel de exacte overlappingen van symptomen en óf deze drie psychologische aandoeningen op zichzelf staan is nog steeds onderwerp van veel wetenschappelijke discussies.

Ziekteverschijnselen bij een mogelijke burn-out

Het voornaamste symptoom in het geval van een burn-out is de langdurige en vooral hevige vermoeidheid die erbij komt kijken. Ook een zekere overgevoeligheid en gespannenheid naar aanleiding van stress kunnen tekenen zijn voor een psychische kwaal. Daarnaast vormen ook een ernstig gebrek aan energie en motivatie belangrijke aandachtspunten als er een vermoeden bestaat van een burn-out. Op dit laatste punt deelt het daarmee direct een van de overeenkomsten die er bestaan met depressiviteit.

Er kan bovendien sprake zijn van gebrek aan interesse (enigszins vergelijkbaar met de eerdergenoemde punten van motivatie- en energieproblemen, dat zich in zekere gevallen kan uiten in een vorm van cynisme. Dit onderzoeksmodel, waarbij wordt afgeweken op het punt van cynische uitingen, wijkt af van een van de eerste en prominentste onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de burn-out zoals dat gevoerd werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Het voorkomen van een burn-out

Er wordt algemeen getwijfeld aan de stelling of een burn-out te voorkomen is, omdat het ervaren van een groot aantal psychologische aandoeningen deels te maken zou kunnen hebben met erfelijke eigenschappen, het eigen karakter van een persoon en de persoonlijke omstandigheden die voor iedere patiënt anders kunnen zijn.

Als mogelijke zaken die verbeterd kunnen worden ter preventie van een opkomende burn-out zijn onder meer de werkstructuur en de ondersteuning van een werknemer door zijn eigen werkgever, bijvoorbeeld door externe hulp als hulpverleners (consultants en dergelijken), genoemd. Deze laatste groep kan in dat geval hulp bieden bij het vormgeven van een gezondere manier van werken, waardoor de druk op een individu wordt verlaagd en de kans op een burn-out dientengevolge afneemt.

Alle dossiers op 1001symptomen.nl