Leukemie

Leukemie

Kanker kent een groot aantal verschijningsvormen met een nog uitgebreider spectrum aan verschillende symptomen. Eén van deze vormen van kanker is bloedkanker, waar leukemie weer een vorm van is. Het woord leukemie is in het Nederlands nogal misleidend, maar het begrip komt voort uit het Oudgrieks waar het slaat op de locatie van de gezwellen: de witte bloedcellen in het lichaam. Ook het beenmerg kan hierdoor aangetast worden.

Zoals bij de meeste kankersoorten kenmerkt deze ziekte zich door overmatige vermenigvuldiging van cellen waardoor er gezwellen (tumoren) ontstaan. De kwaadaardige cellen kunnen zich verspreiden naar andere delen van het lichaam, waardoor er op meerdere plekken gezwellen ontstaan die door hun omvang de werking van de organen ernstig kan aantasten. Bij een onvoldoende behandeling vallen organen op een gegeven uit en overlijdt de patiënt. Bij leukemie bevinden de kwaadaardige cellen zich rond de witte bloedcellen. De ziekte wordt op deze plek gekenmerkt door een abnormale vermenigvuldiging van cellen.

Oorzaken van leukemie

Er worden doorgaans verschillende, mogelijke oorzaken genoemd van leukemie. Eén daarvan is de erfelijke aanleg, die vaak bij iedere aandoening - zowel bij psychische als lichamelijke ziektes - voorbij komt als mogelijke oorzaak. Verder kunnen de volgende punten oorzaak zijn van deze ziekte:

  • Blootstelling aan radioactieve straling;
  • Blootstelling aan bepaalde chemische stoffen;
  • Behandeling met bepaalde geneesmiddelen tegen andere vormen van kanker;
  • Roken;
  • Soms spelen bepaalde virussen een rol bij vormen van leukemie.

Over het algemeen is men het er over eens dat de exacte en definitieve oorzaak waardoor mensen leukemie krijgen nog steeds onbekend is. Er worden echter wel mogelijke oorzaken gegeven, zoals het lijstje hierboven toont.

Klachten bij leukemie

Omdat leukemie eigenlijk een verzamelnaam is voor verschillende vormen van bloedkanker, kunnen de klachten erg verschillen. Bovendien is iedere patiënt anders en kunnen klachten daarom voor iedereen verschillen. Echter zijn er wel een aantal 'handvaten' te bieden om een indicatie te geven van de mogelijke verschijnselen.

Doordat de leukemie in de meeste gevallen de witte en rode bloedcellen en -plaatjes aantast, hangen veel duidelijke klachten logischerwijs af van deze cellen en plaatjes. Zo kan men in het gezicht wit wegtrekken, erg snel en behoorlijk vermoeid zijn, kan men last krijgen van duizeligheid en een verhoogde hartslag. Maar ook plotselinge bloedingen, blauwe plekken, infecties, koorts, behoorlijk zweten, kleine pijntjes als hoofdpijn en verlies van gewicht doordat men vaak minder zin heeft om te eten.

Behandeling

Leukemie wordt in eerste instantie behandeld door een of meer van de vijf min of meer bekende technieken: chemotherapie, bestraling, immunotherapie, beenmergtransplantatie en stamceltransplantatie. Daarnaast wordt het gebruik gemaakt van een techniek die minder bekend zal zijn bij het grote publiek: signaaltransductieremmers. Deze behandeling wordt bij een specifiek geval van leukemie uitgevoerd en houdt het vermenigvuldigen van de kwaadaardige cellen tegen, waardoor de leukemiecellen uiteindelijk geheel zullen verdwijnen.

Stoppen met roken

Stoppen met roken

Stoppen met roken: dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoewel het stoppen met roken heel veel voordelen heeft, is het niet voor niets een verslaving. En van een verslav...

Lees verder...

Alle dossiers op 1001symptomen.nl