Migraine

Migraine

Migraine is een hoofdpijnziekte. Onbekend is waarom de één er last van heeft en de ander niet. Migraine en andere soorten van hevige (en regelmatig terugkerende) hoofdpijnen zijn uiterst vervelend en belemmeren vaak het normale functioneren. Doorgaans, zeker bij migraine, is het geen symptoom van een ernstige ziekte. Migraine komt aanvalsgewijs en daarom is het zaak om in die gevallen zo snel mogelijk medicijnen in te nemen.
Clusterhoofdpijn is, net als migraine, een vorm van chronische (dus steeds terugkerende) hoofdpijn die ook aanvalsgewijs optreedt.
(Spier)spanningshoofdpijn is een andere ingrijpende hoofdpijn. De naam zegt al dat het met de (spier)spanning te maken heeft. Deze vorm van hoofdpijn treedt niet aanvalsgewijs op.
Hoofdpijn wordt ook gezien bij griep en zware verkoudheid, bijvoorbeeld als het (ook) een ontsteking van de bijholtes betreft. Ook langdurig in scherp (zon)licht turen en oogklachten (bril nodig of de verkeerde 'sterkte') kunnen hoofdpijn tot gevolg hebben. Verder zijn er nog verschillende soorten aangezichtspijnen die soms een neuralgische oorsprong hebben (zenuwpijn) en soms vanuit de vaten ontstaan. Meestal gaat dit samen met of mondt uit in hoofdpijn.

Zijn er kenmerkende verschillen in hoofdpijn?

De meer 'alledaagse' hoofdpijn die we kennen van grieperigheid en koorts is eenvoudig te herkennen, simpelweg omdat het samengaat met herkenbare klachten. Ook flinke vermoeidheid wil wel eens samengaan met hoofdpijn. Dit soort hoofdpijn(en) zou je bijna 'logisch' kunnen noemen. Met het overgaan van griep en/of koorts en vermoeidheid zakt meestal ook de hoofdpijn. Migraine, clusterhoofdpijn en spanningshoofdpijn zijn veel ingrijpender én hebben onderling belangrijke verschillen.

Migraine

De hoofdpijnaanvallen kunnen van enkele uren tot enkele dagen aanhouden. De frequentie is zeer uiteenlopend: van eens in de paar weken tot wel 2 - 3 keer per week. De pijn is hevig en beperkt zich vaak tot één kant van het hoofd. Misselijkheid en braken gaan hier vaak mee samen. Sommige mensen voelen 'n aanval tientallen minuten van te voren aankomen; dit uit zich in het zien van schitteringen of donkere vlekken, tintelingen in één lichaamshelft of kortdurende spraakproblemen.

Clusterhoofdpijn

Hierbij duren de aanvallen meestal veel korter (één tot twee uur). De frequentie is hoog, enkele keren per 24 uur, meestal 's nachts. Dit kan weken tot maanden doorgaan. Dan verdwijnt de pijn voor onbepaalde tijd tot de hele cyclus (een 'cluster' genoemd) weer opnieuw begint. De pijn zit aan één kant, vooral van het gezicht. Aan die kant kan het oog rood zien en tranen. Misselijkheid en braken komen bijna nooit voor.

Spanningshoofdpijn.

Deze vorm treedt niet aanvalsgewijs op. Het duurt meestal meerdere dagen en weken tot nog wel véél langer. De nek kan daarbij stijf en pijnlijk gespannen zijn. Het voelt aan alsof er 'iets' strak om het hoofd zit. Spannings- of spierspanningshoofdpijn komt vooral voor bij mensen die zich moeilijk kunnen ontspannen. Spanningshoofdpijn komt nogal eens voor in combinatie met migraine.

Is hoofdpijn schadelijk voor de gezondheid?

Gewone hoofdpijn is bijna altijd onschadelijk. Een (speciale) behandeling is niet nodig. Ook migraine, spannings- en clusterhoofdpijn zijn niet persé schadelijk. Wel kunnen de gevolgen, vooral bij een onjuiste aanpak, depressiviteit tot gevolg hebben. Aangezichts(hoofd)pijn kan voortkomen uit een zenuwaandoening, denk maar eens aan ernstige kiespijn die 'door je hele hoofd' gaat. Heel zelden blijken plotseling optredende hoofdpijnen als oorzaak een hersenaandoening te hebben. Dan is wel de oorsprong schadelijk, maar de hoofdpijn zelf niet. Hoe dan ook, de betekenis van hoofdpijn wordt nogal onderschat. In de behandeling en hulpverlening valt nog heel wat te verbeteren. Langzamerhand wordt ook meer bekend over hoofdpijn. Het er maar 'mee leren leven' is dan ook niet meer van deze tijd.

Wat is de oorzaak van hoofdpijnklachten?

Erfelijkheid speelt een belangrijke rol, maar ook stress en spanningen zijn (mede)bepalende factoren. Verder zijn de oorzaken velerlei, maar meestal 'onschuldig'. Vrouwen hebben vaker last dan mannen; ook kinderen kunnen er last van hebben. De hormooncyclus bij vrouwen speelt mogelijk ook een rol van betekenis.

Wat kun je er (zelf) aan doen?

Gelukkig kunnen we er zelf best wat aan doen. Goede ventilatie, op z'n tijd frisse lucht en voldoende nachtrust helpen altijd mee, zeker bij gewone hoofdpijn. Een (hoofd)pijnstiller wil wel (eens) helpen, maar te veel en te vaak slikken is ongezond. Ook slechte ogen of een slecht zittend gebit kunnen als oorzaak van hoofdpijn meestal goed worden aangepakt. Bij spanningshoofdpijn kunt u ontspanningsoefeningen doen. Ook een juiste houding en 'zit' zijn daarbij belangrijk. Tegenwoordig zijn er ook cursussen (soms in samenwerking met ziektekostenverzekeraars of ziekenfondsen) op dit terrein. Bij migraine is het zaak om alle omstandigheden die hoofdpijn kunnen verergeren zoveel mogelijk te voorkomen. Draag ook regelmatig een zonnebril. Werkdruk en stress, onregelmatig leven, weinig nachtrust, etc zijn ongunstig. Ook veel roken en alcohol zijn 'ziekmakende'.

Wanneer naar de dokter?

Als u denkt migraine te hebben of hoofdpijn meerdere dagen aanhoudt kunt u maar beter naar de dokter gaan. Ook de hoofdpijn die optreedt na verkoudheid of griep kan aanhouden. Dan kan er sprake zijn van een voorhoofdsholteontsteking, waar de dokter u meestal wel medicijnen voor zal geven. Na een ongeval of na een val kunt u hoofdpijn krijgen of houden. Ga in dat geval direct naar de dokter. Dat geldt ook als u plotseling en zonder enige aanleiding hoofdpijn krijgt.

Hoe zit het met medicijnen?

Bij 'gewone' hoofdpijn kan af en toe een tablet paracetamol geen kwaad. Langdurig slikken is beslist af te raden. Als dat bovendien zonder het gewenste resultaat gebeurt , ga dan naar de dokter. Tegen migraine bestaan verschillende geneesmiddelen. Ergotamine vernauwt de bloedvaten en dat kan, zeker als kort na elkaar veel wordt ingenomen, soms tegengesteld gaan werken. Ook de darmen willen opspelen. Er zijn ook nieuwere middelen. Die zijn wel een stuk duurder. Vaak zijn anti-migraine-middelen er in de vorm van een zetpil (of injectie). Die werken snel (om een aanval te couperen) en maken de vaak optredende misselijkheid er tenminste niet erger op. Als onderhoudsbehandeling - dat is om migraine-aanvallen te voorkomen - worden tegenwoordig ook zgn. betablokkers voorgeschreven. Behalve medicijnen zal uw dokter u waarschijnlijk ook een ander leven(spatroon) 'voorschrijven'. Meer ontspanning en sport horen daar ook bij.

Tips voor hoofdpijnpatiënten

Behalve een regelmatiger leven en ontspanning(soefeningen), zijn er met betrekking tot hoofdpijn nog een aantal zaken die kunnen helpen of waar niet één, twee, drie aan gedacht wordt.

  • Kiespijn of kunstgebit kunnen ook hoofdpijnklachten geven.
  • Slecht(er) zien leidt vaak tot hoofdpijnklachten.
  • Hoge bloeddruk merk je soms alleen aan hoofdpijnklachten.
  • Zoek bij hoofdpijn een donkere ruimte op. Ook een stille (desnoods oordopjes), frisse ruimte helpt mee.
  • Probeer te slapen, dat helpt ontspannen.
  • Warme of lauwe kompressen helpen vaak beter dan koude.
  • Draag bij scherp of storend licht een zonnebril.
  • Houdt u precies aan de voorschriften van de arts; op het juiste moment innemen werkt vaak beter dan een tablet extra.
  • Medicijnen om aanvallen te voorkomen kunnen - in overleg met de dokter - na verloop van tijd ook een poosje worden gestopt.
  • Denk ook aan de hulp die patiëntenverenigingen kunnen bieden.

Verkoudheid & Griep

Verkoudheid & Griep

Wanneer je erg verkouden bent of griep hebt, kun je je aardig beroerd voelen. Helaas is er geen middel wat ervoor zorgt dat griep of verkoudheid weg gaat...

Lees verder...

Alle dossiers op 1001symptomen.nl